Deel 6: 1961 – 1971

Nadat de jongens- en meisjesvereniging samen waren gegaan, was Jan van den Berg voorzitter geworden. Er werd vergaderd in het Gebouw der Ned.Herv. Kerk, de voormalige Christelijke School (nu is dit de Rijstuin). De avonden werden begonnen met gezang en een gebed van de voorzitter. Na de inleiding van één van de leden en na nogmaals gezang, begon het programma. Dit bestond meestal uit improvisatiespelletjes, het houden van wedstrijden in het uitbeelden van bepaalde situaties, een discussie of een kwis. Soms ging men ergens heen om iets te bekijken, bijv. het glasblazen bij de heer van Woerden. De avonden worden beëindigd met een dankgebed. Er waren ongeveer 30 leden. Op 2 mei 1962 werd er een feestavond georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig huwelijk van koningin Juliana en prins Bernhard. Tevens werd dit feestje de afscheidsavond van de heer en mevrouw Vons. De avond stond in het teken van het jaar 1937 en iedereen had zich in kleren uit die tijd gestoken. De heer en mevrouw Vons werden thuis met een tilbury afgehaald, waarna men in optocht naar het Gebouw ging en zong: ‘In naam van Oranje doe open de poort’. Vervolgens kwam er een heraut binnen die op zijn hoorn blies om stilte. Hij las een proclamatie voor waarin koningin Juliana en prins Berhard symbolisch werden voorgesteld in de personen van Geertje Vons-Prins en Johannes Vons. Vervolgens werden er in een feestelijke sfeer verschillende spelletjes gedaan en werd het echtpaar Vons toegesproken door ds. Kuil en verscheidene oud-leden. Ook werd er door de C.J.V. een prachtige kristallen schaal als geschenk aangeboden. In 1963 werd voor het eerste het paasontbijt gehouden, ‘s-ochtends op eerste Paasdag, iets wat nu ook nog altijd plaatsvindt. Na het zingen van enkele liederen en het lezen van het Paasevangelie, ontbeten we met z’n allen waarna we vertrokken naar ’t Woudt om daar de Paasdienst bij te wonen.

Ook in het begin van de jaren zestig ging men nog ieder jaar een dagje uit, ondermeer naar Brugge, de Veluwe en het oorlogsmuseum in Noord-Brabant. In 1966 echter besloot men om een weekend uit te gaan en wel naar ‘Jeugdland’ te Ellecom. Dit was bijzonder geslaagd en vele jaren lang ging de vereniging er jaarlijks een weekendje tussenuit. We vertrokken dan zaterdagmiddag met eigen vervoer. ’s Avonds werd altijd een speciale avond gehouden, bv. een cowboy-avond, een boerenbruiloft of een internationaal songfestival. Op zondagochtend gingen we naar de kerk en ‘s-middags worden, afhankelijk van het weer, binnen of buiten spelletjes gedaan.

Het jaarfeest wordt nog steeds met veel enthousiasme georganiseerd. Er werd altijd een kwis gehouden waaraan alle leden van de C.J.V meewerkten door iets uit te beelden, bv. een land, een reclame of een spreekwoord. Het jaarverslag wordt gebracht in de vorm van dia’s, waarna het toneelstuk begint. In de pauze krijgt iedereen een kopje koffie en worden er lootjes verkocht waarmee men een lekkere taart kon winnen.

In 1966 legde Jan van den Berg, nadat hij getrouwd is, zijn voorzitterschap neer en werd hij opgevolgd door Jan van den Bos. Toen de kerk in ’t Woudt een nieuw orgel nodig bleek te hebben, droeg de C.J.V. ook haar steentje bij door oude kranten op te gaan halen. Ook nu worden regelmatig ‘krantenslagen’ gehouden en in het algemeen wordt de opbrengst geschonken aan liefdadige instellingen. Vele duizenden guldens hebben op deze manier hun bestemming gekregen.

Like ons op Facebook want dan mis je niets!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met onze nieuwsbrief blijf je volledig op de hoogte van het programma en andere bijzonderheden.  

Bedankt voor het inschrijven!