Deel 7: 1971-1980

Op zaterdag 5 juni 1971 brak er brand uit in het fietsenhok naast het Gebouw en ook het Gebouw liep flinke schade op. Het podium was uitgebrand, de glas-in-lood-ramen waren kapot, de kachel beschadigd en van de gordijnen was niets meer over. In een vergadering, die een dag voor de brand uitbrak gehouden was, had men besloten dat de jeugd een eigen afdeling zou krijgen voor haar activiteiten. Het gedeelte van het Gebouw aan de kant van de weg zou bestemd worden voor de jeugd. Hier werd op 2,5 meter hoogte een tussenvloer gemaakt waarboven het bestaande plafond werd weggebroken. Nu werd er door een aantal leden hard gewerkt aan de afwerking. Er werd een mooie lamp gemaakt van een oud wagenwiel en er werd een bar gemaakt van een oud dressoir, wat oud-voorzitter Joh. Vons ter beschikking stelde. Ook werd er een geluidsinstallatie gemaakt, licht en water aangelegd, originele stoeltjes en mooie tafels gemaakt, vloerbedekking gelegd en gordijnen opgehangen. Er werden glazenvoor de bar gekocht en voor ieder lid werd een koffiemok aangeschaft.

Op 11 december 1971 opende voorzitter Jan van den Bos ‘het zoldertje’ door het lint door te knippen wat voor de trap gespannen was. Hierna werd een gezellige avond gehouden in het nieuwe onderkomen van de C.J.V. ’t Zoldertje.

Omdat het een en ander natuurlijk heel wat kosten met zich meebracht, werden in 1971 en in 1972 oliebollenacties gehouden. De oliebollen werden bij een bakkerij door een paar leden gebakken en in zakken gedaan, waarna ze rond gebracht werden bij de mensen die ze besteld hadden.


In de zeventiger jaren werd meestal op tweede paasdag een Provinciale Jongeren Dag (PJD) georganiseerd waarbij alle C.J.V.’s uit Zuid-Holland bij elkaar kwamen. Ook de C.J.V. uit Den Hoorn ging daar steevast naar toe en deed dan altijd met veel inzet, maar met twijfelachtig succes, mee aan de voetbalcompetities. ‘s-Avonds werd er feestelijk programma afgewerkt waarbij werd gedanst of naar cabaret geluisterd kon worden. Helaas zijn deze PJD eind jaren zeventig beëindigd en ging ’t Zoldertje op tweede paasdag een dagje uit naar bv. de Efteling en de Flevohof.

Aangezien op ’t Zoldertje een mooie geluidsinstallatie was, werd al snel begonnen met het organiseren van disco-avonden. Hierbij was het soms niet erg druk, soms stampvol, maar altijd gezellig was.
In 1974 werd Aad Moerman tot nieuwe voorzitter gekozen. Jan van den Bos, die zich vele jaren ingezet had voor de C.J.V., kreeg tijdens een gezellige avond op ’t Zoldertje een cadeau aangeboden. In augustus 1970 werd in Den Hoorn door enkele jonge mensen een hobbyclub gestart voor hervormde en gereformeerde jongens en meisjes die nog niet oud genoeg waren om naar de C.J.V. te gaan. Het eerste bestuur bestond uit Joke Nooteboom-v/d Reijken, Peter van Woerden, Klaas Makkes en Angelien Koelman. Onderkomen was het clubhuis van de Scouting aan de Tanthofkade. De jongens konden daar timmeren, solderen, figuurzagen, enz., terwijl de meisjes zich met allerlei creatieve activiteiten bezig hielden. Er waren clubs voor 8 tot 10 jarigen en clubs van 11 tot 14 jarigen. Nadat eind 1971 voor de jeugd een eigen ruimte in het Gebouw is gekomen, verhuisde ook de hobbyclubs naar ’t Zoldertje. Op de begane grond zijn vier vaste kasten gemaakt om de materialen in op te bergen.


In 1975 werd Kees de Jong tot voorzitter gekozen, nadat Aad Moerman wegens zijn huwelijk afscheid nam. Een jaar later stapte Kees ook in het huwelijksbootje en werd Maarten de Jong de nieuwe voorzitter. Toen hij trouwde in 1978 werd hij opgevolgd door Peter de Jong. In de 70-er jaren werden bij de C.J.V. steeds meer avonden georganiseerd waarbij men niet ‘vergaderde’ op ’t Zoldertje, maar er op uit ging. Zo ging men bv. een kijkje nemen bij de brandweer, bij een glasblazerij, bij de Delftse Politie en op een olieraffinaderij. Ook werd er elk jaar een strandwandeling gehouden, werd er gesport in het park, en ging men met z’n allen zwemmen en schaatsen. Maar ook werd dikwijls iemand uitgenodigd die wat op de vereniging van haar of zijn werk of hobby komt vertellen. De vereniging heeft rond 1980 ongeveer 40 vaste leden. Op 12 juli 1979 werden de nieuwe statuten van de vereniging bij notariële akte vastgesteld. Tevens werd de vereniging ingeschreven bij de kamer van Koophandel en het Verenigingenregister, waardoor zij rechtspersoonlijkheid verkreeg. De reeds lang in gebruik zijnde naam ‘C.J.V. ’t Zoldertje’ werd hierbij officieel.

De vereniging besloot in 1979 een kind te adopteren uit de derde wereld via het Foster Parents Plan. Hiervoor werd van elk lid elke maand een bijdrage verlangd. Het eerste adoptiekindje heette Fransisco José‚ Garcia Maltez uit Nicaragua. Het jongentje was toen 8 jaar. Regelmatig werden brieven over en weer gestuurd waarin enerzijds leden van de vereniging wat over zichzelf en de vereniging vertellen, en waaruit anderzijds leden van de vereniging een indruk konden krijgen van de situatie in een ontwikkelingsland en daarbij ook nauwer betrokken raakten.


In 1980 werden de voorbereidingen getroffen voor het vieren van het 75-jarig bestaan van de vereniging. Adressen van oud-leden werden opgespoord tot in Canada toe. Zij kregen een brief toegestuurd waarin gevraagd werd of zij belangstelling hadden voor de jubileumactiviteiten. De belangstelling bleek zo groot te zijn dat uitgeweken moest worden naar een grote loods. Er moest gezorgd worden voor vloerbedekking, stoelen, tafels, toneel, kachels, koffie, muziek, en nog veel meer. Er werd heel veel vergaderd en veel geregeld. Iedereen van de vereniging had een taak en hielp mee.

Op donderdag 11 december 1980 was er ’s middags een receptie, daarna een broodmaaltijd met de leden en de oud-voorzitters. ’s Avonds werd er voor alle oud-leden een reünie georganiseerd. Er werd o.a. door de heer Joh. Vons een film over het verenigingsleven van voor de oorlog vertoond.

De dag er na was er een feestavond met de gezellige band ‘de Bouquets’. Op beide avonden waren er kraampjes met materialen uit het verleden zoals foto’s, notulen, programma’s e.d.. Voor dit jubileum is door 3 leden een boekje samengesteld met een beschrijving van de geschiedenis van de vereniging aangevuld met foto’s en oude programma’s. Beide avonden, die zeer druk bezocht werden, werden een groot succes waaraan de vereniging nog steeds goede herinneringen heeft.

Like ons op Facebook want dan mis je niets!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met onze nieuwsbrief blijf je volledig op de hoogte van het programma en andere bijzonderheden.  

Bedankt voor het inschrijven!