Deel 8: 1980-1985


Na de festiviteiten van het 75-jarig bestaan in december 1980 ging de vereniging in volle vaart door met haar activiteiten. Het bestuur in 1980 bestond uit Peter de Jong, Anton Verboon, Nico Harteveld, Mariëtte de Jong en Ellen Zonneveld. In deze jaren was de animo van de jongeren zeer groot om lid te worden van de C.J.V..

Nog steeds was het uitgaansweekend aan het einde van het verenigingsjaar in mei één van de hoogtepunten van het seizoen. Alles werd zelf geregeld: het eten en drinken, het vervoer, de muziek en natuurlijk werd er een programma opgesteld aan de hand van een thema. Zo werd in mei 1981 in ‘de Korte Vliet’ in Leiden een Rock & Roll weekend georganiseerd compleet met jurkjes, leren jassen en vetkuiven. ’s Zondags gingen we met z’n allen ’s avonds naar de jaarlijkse meeting in de Delftse Groenteveiling.

Eind 1981 is oud-voorzitter en erelid Johannes Vons overleden. Zoals u kunt lezen in de vorige delen heeft de heer Vons in de periode 1920 tot 1961 heel veel betekend voor de C.J.V. in Den Hoorn.

Net zoals vroeger kwam het ook nu veel voor dat leden met elkaar verkering kregen, verloofden en in het huwelijk traden. In november 1981 trouwde voorzitter Peter de Jong met Yvonne Eijgenraam, wat dan ook betekende dat aan het eind van het seizoen een nieuwe voorzitter gekozen moest worden. Het was toen immers nog steeds de gewoonte was dat je afscheid van de vereniging nam als je trouwde. Tot voorzitter werd Wilbert Harteveld gekozen die deze functie van 1982 tot 1988 heeft vervuld.

In de periode 1981 tot 1985 werd nog steeds elk jaar een jaarfeest gehouden waarop natuurlijk een toneelstuk werd opgevoerd door de leden. Oud-voorzitter Jan van den Bos was ook toen al regisseur. Enkele toneelstukken uit die periode waren ‘Welkom dokter’ (1980), ‘Hoogheid, uw kameel staat voor’ (1981), ‘Liefde in een duiventil’ (1982) en ‘De Snoek’ (1983). De quiz op het jaarfeest werd gepresenteerd door de overige leden van de club. Thema’s van de quiz in die periode waren een landenquiz, artiesten en beroepen.

In mei 1984 vierde de vereniging het 12,5 jarig bestaan van het Zoldertje, de jeugdruimte van de vereniging. Er werd ’s middags en receptie gehouden en ’s avonds was er een feest in de grote zaal van ‘het gebouw’.

De opbrengsten van de krantenslag werd ook in deze jaren grotendeels bestemd voor goede doelen zoals Stichting Gehandicapte Kind, ondersteuning werk van Marius de Jong, REDEOSS, Foster Parents Plan, KWF, Leger des Heils, De Zonnebloem, Éen Voor Afrika, Renovatie Gebouw, enz.

Helaas was het ledental de laatste jaren erg teruggelopen doordat een grote groep trouwe leden afscheid had genomen vanwege hun huwelijk of studie. In het seizoen 1984/1985 is nog wel gestart met hulp van een aantal oud-leden, maar aan het einde van het seizoen moest toch besloten worden om met de activiteiten te stoppen. De organisatie van de krantenslagen (het ophalen van oud-papier) werd overgenomen door de kerkenraad. De enige club waarvoor wel voldoende belangstelling was, was de hobbyclub voor meisjes. Deze is dan ook gewoon doorgegaan met het organiseren van knutselavonden.

Like ons op Facebook want dan mis je niets!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met onze nieuwsbrief blijf je volledig op de hoogte van het programma en andere bijzonderheden.  

Bedankt voor het inschrijven!