Deel 9: 1988-1992


Nadat door de vereniging drie seizoenen geen activiteiten waren georganiseerd, is in juni 1988 door het bestuur, een aantal oud-leden en oud-voorzitter Maarten de Jong het initiatief genomen om de vereniging nieuw leven in te blazen. De gezellige verenigingsruimte was nog steeds beschikbaar en was in de afgelopen tijd nog wel gebruikt door de meisjesclub, de catechisaties en een aantal jongeren die er, onder leiding, discoavondjes mochten houden.
In september is er een nieuwe start gemaakt door een bestuur wat bestond uit een paar oud-leden en een groepje enthousiaste jongeren. Het nieuwe bestuur bestond uit Peter Kalkman, Mariëtte Harteveld-de Jong, Annie Butterman, John v/d Beek en Johan de Jong.

Als eerste actie werd er opnieuw gestart met een hobbyclub voor jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar die op dinsdagavond van 7 tot 8 uur konden knutselen. De meisjesclub ging net als in de afgelopen jaren verder met hun knutselprogramma’s op woensdagavond. Ook werd er gestart met een nieuwe tienerclub voor jongeren van 12 t/m 15 jaar op de vrijdagavond. Het programma was zeer gevarieerd (muziekquiz, schaatsen, discussie, emailleren, bloemschikken, videofilm maken, krantenslag, enz.) en eens per maand was er op zaterdag een discoavond. Ook de krantenslag werd weer door de C.J.V. georganiseerd; Hans Moerman dit heeft jarenlang geregeld.

In maart 1989 werd sinds zes jaar weer een jaarfeest georganiseerd. Door een aantal oud-leden was het toneelstuk ‘Dubbel Vier’ ingestudeerd en de leden van de hobbyclubs zorgden voor de quiz. Inmiddels waren alle donateurs en oud-leden weer op de hoogte dat de C.J.V. weer actief was en de belangstelling voor het jaarfeest was dan ook groot. Er was op donderdag 2 maart één avond gereserveerd in de Hoornbloem, maar vanwege de grote belangstelling werd al snel besloten een extra toneelopvoering te plannen op dinsdag 7 maart. Natuurlijk was oud-voorzitter Jan van den Bos weer bereid om de regie op zich te nemen. Ook de bekende Delftse kapper en grimeur Luc de Haan heeft de toneelspelers weer van pruiken en schmink voorzien.

In het voorjaar van 1989 werd er door de kerkeraad gestart met de grootschalige renovatie van ‘het gebouw’, waarin ’t Zoldertje een ruimte had aan de voorzijde van het gebouw. Alle spullen van de vereniging werden tijdelijk opgeslagen bij de familie Van Erk en de familie Kuis. Na een grondige verbouwing was het gebouw weer als nieuw! Er is een gedeelte aangebouwd met ook een nieuwe ontvangstruimte. Er kwam ook een nieuwe consistorie, een nieuwe keuken en voor de jeugd belangrijk: een geheel nieuwe jeugdruimte. Het ‘zoldertje’ is verplaatst van de voorzijde naar de achterzijde van het gebouw. Bij het inrichten hebben met name de jongeren (Johan, Richard en Arno) zich erg ingespannen. Bij de opening van het vernieuwde verenigingsgebouw van de Nederlands Hervormde gemeente ’t Woudt-Den Hoorn heeft ‘het gebouw’ ook een echte naam gekregen: ‘de Rijstuin’.

In 1990 is er weer een jaarfeest op de vrijdag- en zaterdagavond gehouden. Het toneelstuk ‘Geluk brengt… Scherven’ werd opgevoerd.

Doordat in de laatste jaren de prijs van oud-papier erg laag was geworden, is in 1990 door de gemeente Schipluiden een maximaal subsidiebedrag vastgesteld zodat de C.J.V. ’t Zoldertje en S.V. Den Hoorn door konden gaan met het maandelijks om beurten ophalen van het oud-papier.

Aangezien er inmiddels weer veel activiteiten door C.J.V. ’t Zoldertje werden georganiseerd is in september 1990 het eerste ‘Nieuwsblad’ uitgebracht om te zorgen dat alle leden, leiding en donateurs goed op de hoogte gehouden konden worden. Dit nieuwsblad wordt nog steeds twee keer per jaar uitgebracht.

In maart 1991 werd op het jaarfeest het stuk ‘De Rijke Neef uit Amerika’ opgevoerd en in februari 1992 werd ‘Een Waterdicht Idee’ gespeeld waarbij regisseur voor het eerst bijgestaan werd door souffleuse Wilma Verhaar.

In juni 1992 trad Peter Kalkman af als voorzitter en nam Marien van der Velden de voorzittershamer van hem over. Peter zette zich verder in voor de vereniging als contactpersoon van de tienerclub.

Like ons op Facebook want dan mis je niets!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Met onze nieuwsbrief blijf je volledig op de hoogte van het programma en andere bijzonderheden.  

Bedankt voor het inschrijven!